Zirkonyum Nedir ?

Zirkonyum, biyouyumluluğu  titanyumdan daha yüksek olduğu yapılan çalışmalarca kanıtlanmış, periyodik cetvelde titanyumun  hemen altında yer alan bir metaldir. Günümüzde , yıllardan beri diş hekimliğinde kullanmış olduğumuz metal destekli porselen  restorasyonlara alternatif olarak geliştirilmiş,  yeni nesil bir porselen alt yapısı olarak kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde kullanımı son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Bu kadar hızlı yaygınlaşmasının başlıca sebepleri  ise ;

  • Biyouyumluluk : Biyolojik olarak dokularımıza karşı dost bir metal oluşu ve dokularımızda hemen hemen hiç  reaksiyona sebebiyet vermemesi,
  • Zirkonyumun beyaz renkte oluşu  ve belirli miktarda translüsensiye ( ışık geçirgenliği ) sahip olması,
  • CNC cihazı olarak adlandırdığımız metali işleyebilen cihazlarla kullanabilecek özellikte olmasıdır.

Zirkonyum Uygulaması Nasıl Yapılır?

Zirkonyumun uygulanması metal destekli porselenlerdeki prosedüre benzerlik gösterse de dişlerin hazırlanması aşamasında ufak ama önemli farklılıklar içermektedir. Restorasyon sürecinde öncelikle hastanın operasyon öncesi fotoğrafları  çekilerek uygun bir planlama yapılır. Sonrasında  mevcut planlama doğrultusunda hastanın dişleri ufaltılarak hazırlanır ve özel bir ölçü tekniği ile dişlerin ölçüsü alınarak laboratuvara gönderilir. Laboratuar aşaması oldukça titizlik gerektiren bir aşamadır. Alınan ölçü lazerle çalışan bir okuyucu ( CAD – CAM)  tarafından bilgisayara aktarılır ve özel bir bilgisayar yazılımı kullanılarak alt yapı planlaması 3 boyutlu olarak hazırlanır. Hazırlanan bu planlama  CNC cihazına aktarılır. Bu cihaz  %98-99 ‘un üzerinde bir hassasiyetle zirkonyum blok üzerinde planlamayı milimetrik olarak  kazır ve alınan ölçüyle birebir uyumlu bir alt yapı elde edilir. Bu alt yapının üzerine teknisyen tarafından porselen işlenir ve oldukça estetik , dayanıklı bir restorasyon ortaya çıkmış olur.  Hasta ağzında gerekli provalar yapılarak restorasyon tamamlanır.

Zirkonyum Restorasyonlarının Avantajları

  • Metal destekli restorasyonlarda , porselenin içindeki metalin yansıması özellikle ön bölgede çok ciddi bir estetik sorun yaratır. Düzgün planlanmış zirkonyum alt yapılı restorasyonarda ise alt yapının beyaz oluşu ve translüsensi  sayesinde bu problem ortadan kalkar ve çok estetik sonuçlar elde edilebilir.
  • Bu restorasyonun diğer bir önemli avantajı ise üstün biyouyumluğu sayesinde diş eti dokusunda bu restorasyona karşı bir reaksiyon gelişmemesi  ve bazı  metal destekli restorasyonlarda zamanla görülen diş etindeki mor renklenmenin oluşmamasıdır.
  • Yüksek kenar uyumu sayesinde metal destekli porselenlerde zaman içinde görülebilen diş eti çekilmelerine  de yine bu restorasyonlarda oldukça nadir rastlanmaktadır.
Open chat