ANKA NATURA DENT ADSM ORGANİZASYON YAPISI

AMAÇ: ADSM kurumsal iletişim faaliyetlerinin kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.

YETKİ DEVRİ:

-M.Müdür uygun gördüğü kıdemli diş hekimine

-Diş klinik yardımcıları,destek personeller yönetimin uygun gördüğü diğer personele

-Sekreter bir diğer sekretere yetki devri yapmaktadır.

Open chat